மாறாதது ...


மண்..
நீர்...
விதை...
பயிர்...
   ^
மண்  ..
நீர்...விதை...
பயிர்..
^
கல்..
மண்...
கான்க்ரீட்...
?

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை