பயனிலா...?


சிக்கலான
நூல்கண்டாகச்
சிதறிக்கிடக்கும்
சொற்களை
எழுத்துக்களாக்கி
இழுத்துப்பிடிக்க
இரு கை போதாது ...


உதவிக்கு அழைத்தால்
மறுக்கிறீரா...?
நேரம் கேட்கிறீரா ...?
மறுமொழி...கேட்கவில்லை..!
ஒ...
செவி கிடக்கிறது ......
சிக்கிய நூல்கண்டுக்குள்....

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்