கவலை

      இப்படித்தான் தொடங்கும்...

பனிப் பொட்டு..
சிறு தூரல்...
கடும் சாரல்...
பேய் மழை...
     
      கரையாதிருந்த...
      நான்
      காணவேயில்லை...

கையளவு ஊற்று...
தவழும் நீர்...
கரை தொடும் ஓட்டம்...
கடும்புனல்...
    
      நனையாதிருந்த
      நான்
      நதியின் சுழலுக்கு இரை..!

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை