பகற்பந்தி

வானப் பசிக்கு
நட்சத்திரப் பொரி...
நிலாப் பொட்டலம்...
மின்சார விள்ளல்
எதுவும்
நிறைப்பதில்லை...
கிழக்குச் சமையல்
எப்போது முடியும்...?

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்