தவிக்கும் புத்தர்!

தியானம் தவிர்த்து
கைகள் விரித்து
தொந்தி வளர்த்து
அகலச்சிரித்து ...
உன்
ஆசை
என் துன்பம் !

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்

அம்மாவும் கைபேசியும்