பொய் (நெய் )


உனக்கொரு வாய்
பூனைக்கொரு வாய்
ஒப்பந்தப்படி
உணவுநேரம் ...
இரண்டு கிண்ணங்களோடு
நான் தயார் ...
நெய் சேர்த்து ஒன்று ...
பொய் சேர்த்து ஒன்று..

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்