கால் மாறி ஆடியவன் !

வலி உணர்வது
மனமா..
உடலா..
அடர்த்தியின் அளவு
அவரவர் நேர்விலா
     அணுக்கப்பார்வையிலா
பித்தாய் ,
பேயாய் ...
உருண்டு உருண்டு
   உழன்று திரிந்து
கண்டறியாதன
காண வரவைத்த
"திருப்பாதம்"
திருப்பி ஆடியது
பாண்டியனுக்காகத்தானா?

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை