கணவர்களின் காலத்தில்  ...


முப்பது வருடம் முன் வாங்கிய 
தேன்கூடு தோடும
கிளிப்பச்சை சிவப்பு பார்டர்
புடவையும்
கமலாவுடையது
பாகப்பிரிவினை டிசைனை
அழித்துச் செய்த
பூத்தோடும்
ஆராதனா நெக்லசும் 
அரக்குப்புடவையும் 
சரோஜாவுடையது 
கல்தோடும்
தாம்புக்கயிறு செயினும் 
சின்னம்மாவுடையது ...
சீமாட்டிகளாகத்தான்
சிரிக்கிறார்கள்
எல்லோருடைய
கல்யாண புகைப்படங்களிலும்
புதிய பட்டும் பவுனும்
இல்லா
கவலையின்றி
  

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை