அதுதான்...அதேதான்.....

நெற்றிமேல்
ஓட்டாஞ்சில்லும் 
அண்ணாந்த கழுத்துமாய் 
இச்சா...
இனியா...கூவி
பாண்டி கட்டங்கள்
தாண்டிக்கொண்டிருக்கும்
தமிழரசி அறியாள்
எதிகால பயிற்சி ஆட்டம்
இது என... 

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்