ஏறமுடியாத கோபுரம்


திருக்கோட்டியூர் ராமானுஜனை
 
நினைக்கும்தோறும்
செவ்வாய்ப்பிள்ளையார்
ஔவை படுத்துகிறாள்..!
பரவாயில்லை....
அவர் பகிர்ந்தது
மறுமையற்ற வீடு! 
இதில்
அச்சமூட்டுகிறது
வெறுமையாகும் வீடு!

கருத்துகள்

இராஜராஜேஸ்வரி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
"ஏறமுடியாத கோபுரம்"

அருமையான படம்..
சக்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வரவேற்கிறேன் இராஜராஜேஸ்வரி!
நன்றி

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை