புதுவை

கிளைகள்
கவித்த இருளால்
நகரம்
மறைந்திருந்தது
அதில்
வெளிச்சம்
உறைந்திருந்தது !
****************************
ஏதுமற்ற
வெளியில்
வெளிச்சம்
படர்ந்திருக்கிறது
இதில்
 இருள்
 நிறைந்திருக்கிறது  

கருத்துகள்

குமரி எஸ். நீலகண்டன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மனதை ஏதோ செய்கிறது புதுவை
சக்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வருகைக்கும் பதிவுக்கும் நன்றி

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை