உறை(டை)ந்த (ஸ்)வரம்

பழைய கொடிக்கம்பி
எனத்தான் கடந்தேன்..
மின்னிய நிறமும்
மெல்லிய தொற்றமுமாய்
அது
நிழலாகத் தொடர்ந்தது..
நிற்க..இருக்க..கிடக்க..
பார்வையில் படும்படி
கவனமாய் இம்சித்தது...
                                               விரல் நுனியை அழைத்துக்
                  கொண்டே ...
              ஏதோ ஒரு
                            வீணையிலிருந்து 
                               இறங்கிய தந்தியா? 
             வயலின்..?
                       தம்புரா...?           
                                       இன்னும் பெயரறியாக்
                      கருவிகளோடு
                                         பாடல் நாயக/நாயகியர்
                                    தோன்றி மறைய.......
திகைத்து நிற்கிறேன்...
அடையாளம் புரியாச்
சங்கடம் உணராது
என்
கைதொடும் தூரத்தில்
காத்திருக்கிறது அது...


             

கருத்துகள்

மதுமதி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.
மதுமதி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
"கவிதை பிடித்தது.
மனதில் படும்படி
கவனமாய் இம்சித்தது"

தொடருங்கள்....வருகிறேன.
சக்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நன்றி மதுமதி வருகைக்கும் வாழ்த்துக்கும் !
Ramani இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அதன் பழைய இருப்பின் நிலையை அறிந்தவருக்கு
அது அதிகம் இம்சிக்கவே செய்யும்
மனம் கவர்ந்த பதிவு
தொடர வாழ்த்துக்கள்
சக்தி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
மிகச் சரியாய் இம்சையின் புள்ளியை உணர்த்தியமைக்கு நன்றி ரமணி சார்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்