பெரிது ஏலா வாழ்வு

நீ  அமர வாய்ப்பிலாச்
சிறிய இதழ்களோடு
நான் இன்று சிரிக்கிறேன்...
நீ
மேலும் சில நாள் தவிக்கலாம்..

.
சிறு சிறகுகளோடு
ஒரு பூச்சியோ தேனீயோ
அலையக்கூடும் 


நகர்கிறாயா ..


நிழலிலேயே மரிக்க
எனக்கு சம்மதமில்லை...

கருத்துகள்

திண்டுக்கல் தனபாலன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
சூப்பர்...!
கீத மஞ்சரி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வரும்வரை வாடியிருக்கும் கொக்கிடம் வாழ்க்கைப்பாடம் கற்கவேண்டும் வண்ணத்துப்பூச்சி. அர்த்தம் பொதிந்த கவிதை. பாராட்டுகள் சக்தி.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை