அவளுடையது

வீட்டைச் சுமந்து கொண்டே
பூங்காவுக்குப் போனாள்
வீட்டைச் சுமந்துகொண்டே
கடைக்குப்போனாள்
வீட்டைச் சுமந்துகொண்டே 
மருத்துவமனை போனாள்
வீட்டைச்சுமந்துகொண்டே
திருமணத்துக்கு,திருவிழாவுக்கு,
ஆலயத்துக்கு,அலுவலுக்கு...
வீட்டுக்கு
பூ,காற்று,புத்தகம்,மருந்து,
புன்னகை,பரிகாசம்,
பரிசு,ஆசி,ஊதியம்
எல்லாம் கிடைக்கிறது
வீட்டுக்குக் கிடைத்தால்
உனக்குத்தானே

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்