நடப்பு

உலகம் வெகுஅழகானது
மக்கள் யாவரும் மகிழ்வோடு
இருக்கிறார்கள்
வேண்டுதல் வேண்டாமை இன்றி
கைகுலுக்குகிறார்கள்
பரிசுதருகிறார்கள்
அணைத்து விடைபெறுகிறார்கள்
ஒருதேவலோக புகை மிதக்க
இசையும் நறுமணமும் அடடா...
அத்தனை நிறங்களிலும் மலர்கள்
அத்தனை மரங்களிலும் கனிகள்
தூவிய விதையெல்லாம்
பழுதின்றி கதிராகிச்சாய்கிறது
இதெல்லாம் அவர்களின்
இப்போதைய நினைவு
உங்களிடமும் சொல்வார்கள்
அட்டை எடுத்துச்சென்று
அங்கீகரிப்பீர்கள்
அல்லது நிகழ்ந்துவிடுமெனக் காத்திருப்பீர்கள்
உங்கள் விரல்நுனிக்கறை
விரைவில் அழிந்துவிடும்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்