நதி

நான் பார்த்த நதியின்
நீளமும் அகலமும்
நான் பார்த்த மலையின்
உயரமும் உச்சியும்
நான் பார்த்த வானத்தின் 
நிறமும் விரிவும்
நான் பார்த்த வரை
ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நதியும்
உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் மலையும்
மிதந்து கொண்டிருக்கும் வானமும்
நிஜத்தில் எதுவென்று
நீங்கள் பார்த்ததுண்டா

கருத்துகள்

ரூபன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம்
அருமையான மொழி நடை வாழ்த்துக்கள்
-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை