இடரினும்

நல்லது
கனிவர்க்கம் போல் அடுக்கிவிட்டீர்கள்
நல்லரசனை உமக்கு
அன்பு,மரியாதை,மனிதாபிமானம்
அப்புறம் வெறும்மானம் 
எல்லாம் அலமாரியில்
இறுக மூடுங்கள்
புறப்படுங்கள் அரிவாளோடு
இன்றைக்கு வெட்ட
ஏற்ற தலை தீர்மானித்திருப்பீர்களே
தலைமுறை தலைமுறையாக
ஆனால்
அடுக்கி மூடியவற்றை எப்போதுதான்
எடுத்து பொருத்திக்கொள்வது என்ற
துர்ப்பாக்கிய சிந்தனை
எப்போதாவது இடறினால்
இடறினால்தானே....

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்

அம்மாவும் கைபேசியும்