சொந்த முற்றமிலா வாழ்வு

முல்லை மலர்வதும்
வாழை மடலவிழ்வதும்
பார்க்குமளவெல்லாம்
வாய்க்கவில்லை
சொந்த முற்றமின்றி 
சோற்றுக்கவலை துரத்தும்
வாழ்வில்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அளவிலா விளையாட்டுடையான்

பூ தைத்த சடை

அம்மாவும் கைபேசியும்