கதவு திறக்க

கதவு திறக்க வேண்டி காத்திருக்கிறார்கள்
பணிநிமித்தம் சென்றவர்க்காக
பணியை நிமித்தமாக
சொல்லிச் சென்றவர்க்காக
நண்பரோடு கதைத்துத்
திரும்புகிறவருக்காக
மதுக்குவளைகளை சரித்துத்
திரும்புகிறவர்களுக்காக
ஏமாற்றங்களைச் சுமந்து
எங்கோ திரிந்தலைந்து
வருபவருக்காக
கலைந்த தலையை அள்ளி முடிந்தபடி
கதவு திறக்கும் அன்பின் கனம் தெரியாதவர்க்கும் 

கதவு திறக்கக் காத்திருக்கிறார்கள்
அடுத்து
உணவுத்தாலத்தோடு திரும்புவார்கள்
தட்டிலிருப்பது
வெறும் சோறு என்றே நினைப்பவர்களுக்காகவும்


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

சிறகின் வேறுபெயர்

அடையாளங்களின் சுமை