நீங்கள் உங்களைப் போலில்லை

ஏதோ செய்துவிடப்போவதான
நம்பிக்கையில்தான் வாழ்கிறோம்
எதையுமே செய்துவிடவில்லை
என்பது புரிந்தாலும்
இனியாவது
ஏதோ செய்துவிடப்போவதான
நம்பிக்கைதான்
எவ்வளவு உவப்பாகஇருக்கிறது
உப்புபோட மறந்துபோன
சாம்பாரில்
பரிமாறலுக்குமுன் கலந்துவிடுவதுபோல்
ஏதாவது செய்துவிட முடிந்தாலாவது......
நம்பிக்கைகள் எளிமையானவை மட்டுமல்ல
கொடுமையானவையும்
****************************************************************
காத்திருத்தல் எவ்வளவு கடினமானது
காலகாலமாகச் சொல்லப்பட்ட
உதாரணங்களாலும்
அனுபவத்தாலும் அறிந்திருக்கிறோம்
எங்கெங்கோ காத்திருப்பவர்களின்
எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக
காத்திருப்பின் சுவையை உணராமல்
எவரோ கரைந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்
முறையின்றி
*****************************************************************
யாரைப் போலிருக்கிறீர்கள்
என்று யாராவது சொல்லிக்கொண்டே
இருப்பார்கள்
உங்களைப்போல் இருப்பதாக
எப்போது சொல்வார்களோ என்று
காத்திருந்து காத்திருந்து
இப்போது
நீங்களே உங்களைப் போலில்லை
*************************************************************

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை