புலரிவேளை

அன்பு புலரியில் அவிழும் 
மொட்டு 
போலிருக்கும் என்றாய்

அதுவோ

நீர்த்துறை காணாதலையும்
சிறுத்தை போலிருக்கிறது

கரையில் நின்றிருக்கிறேன்
புலரிவேளைக்காக


அதன்முன் இருளும் என்பதை மறந்து

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அளவிலா விளையாட்டுடையான்

பூ தைத்த சடை

அம்மாவும் கைபேசியும்