பெயரிலாக் குளங்களும் பெயருள்ள மீன்களும்

எந்தக் குளத்தில் 
நீந்திக் கிடக்கிறோமென 
மீன்கள் அறிவதில்லை.
நீங்கள் வைக்கும் பெயரையோ
செய்யும் அசுத்தத்தையோ
பொருட்படுத்தாமல்
வாழ்வதை விளையாட்டாகவே தொடர்கின்றன
முறையிடுவதுமில்லை
கிளர்ச்சிசெய்வதுமில்லை
உங்கள்தூண்டிலில்
அல்லது ஒருபறவையின் அலகில்
சிக்கும்வரைகருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்