பழைய நம்பிக்கை

நிறையப் பேசவேண்டியிருப்பதில்லை
எதையும் கேட்கவேண்டியிருப்பதில்லை
இன்னும் நம்பிக்கையோடு
நடக்க முடிகிறது
ஏதோ ஒரு சந்து முனையில்
வீட்டின் பழைய நாற்காலியை எடுத்து வைத்து
காந்திக்கும் காமராஜருக்கும்
படத்தின் அளவில்

 பாதி உயரமேயான சாமந்தி மாலை
சார்த்திவிட்டு 

வேலையைப் பார்க்கப் 
போய்விடுபவர்கள் இருக்கும் தெருவில்


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை