செய்அந்தந்த நிமிடத்தில் வாழ்வதன் சுமை 
தாங்க இயலாதிருக்கிறது
இதற்கு முந்தைய நிமிடத்திலும் 
இப்படித்தான் தோன்றியது என்பதை 
நினைவில் கொண்டுவந்து 
ஆறுதல் கொள்ள முயற்சிக்கிறீர்கள்
அது எவ்வளவோ இலேசாக இருந்ததே 
எனச்சொல்லியபடி
இந்த நிமிடத்தை இறக்க முற்படுகிறீர்கள்
சங்கிலி எங்கு பிணைத்திருக்கிறது 
என்பதைக் கண்டடைவதற்குள்
இதுவும் முந்தைய நிமிடமாகிவிடுகிறது


*************************************************************************
விருப்பம் என்பது விருப்பமற்றிருப்பதற்கு 
அருகில்தான் இருக்கிறது
ஒற்றைப்படை இலக்கத்திற்கு எதிர்ப்புறமாக
இரட்டைப்படை இலக்கத்தினை
அமைத்திருக்கும் குறைந்தபட்ச
இடைவெளி கூட இல்லாமல்
அடுத்தடுத்தே இருக்கிறது
அடுக்கு செம்பருத்தியின்
இதழ்களைப்போன்ற அமைப்பில்
எது விருப்பம்
எது விருப்பமின்மை என்று
அடையாளம் காண்பதை 
வாழ்நாள் வேலையாகச் 
செய்யப் பணிக்கப்பட்டிருக்கிறாய்
செய்

***********************************************************************************கருத்துகள்

கவிஞர்.த.ரூபன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம்

அருமையாக சொல்லியுள்ளீர்கள் நல்ல எடுத்து காட்டுடன்
-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை