கிருஷ்ணனும் ருக்மிணியுமானவர்கள்

சில பொம்மைகள் வேண்டும்
இப்படிப்பேசாதே
இப்படி உளறாதே
இப்படித் திருடாதே
இப்படி புறவழி செல்லாதே 
இப்படி மனதறிந்து பொய்யுரைக்காதே
என்று நீங்கள் சொல்ல விரும்புவதையெல்லாம்
சொல்ல
சில பொம்மைகள் வேண்டும்
குறிப்பாக
உங்களை மாற்ற முயலாத அளவில்
எங்கு கிடைக்கும்?


**********************************************************

பூக்கள் உதிர்ந்தன
இலைகள் உதிர்ந்தன
மீண்டு வருவனவற்றின் 

சாட்சியாய் நிற்பவற்றை விரும்பாத ஊரின் நடுவே
நிற்கத்தான் செய்கின்றன
மொட்டை மரங்கள்


******************************************************

எருக்கம்பூக்கள் கொத்து கொத்தாய்
 மலர்ந்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தன
சூடியிருந்த மயிற்பீலியை எடுத்துக்
காதுகுடைந்து கொண்டிருந்தான்
கிருஷ்ணன் 
தன் பீதாம்பர நிறத்துக்கு
எருக்கு பொருந்தலாமென்ற ஆவலில்
வளைத்துப் பறிக்கச் சொல்கிறாள் ருக்மிணி

கிழிந்த கொசுவ மறைப்பு நகர்ந்த எரிச்சலில்
ஓங்கிய கையோடு துரத்துகிறான்
ஒரு குவளை தேநீருக்கு வழியிலா
நகரின்
அடுத்த சந்து திரும்பிவிட்டது
அவர்கள் கிருஷ்ணனும் ருக்மிணியுமாகினர்


படம்-இணையம் 
கருத்துகள்

Nagendra Bharathi இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமை

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை