ஞாயிறு, செப்டம்பர் 12, 2021

எச்சில் அமிர்தம்

 கைப்பற்றிக்கொள்ள எதுவுமே கிட்டாத ஒளிவெளியில் அலைபாயும் உள்ளங்கைக்குள் ஒரேயொரு ஆரஞ்சுமிட்டாயைப்

போட்டுவிட்டுப் போனான்

ஷப்பா
பாகு எச்சிலுக்குத்தான்
அமிர்தமென்ற பெயரா
தெரியவில்லை பாருங்கள் இத்தனைநாள் ****************************************************
நீள்சதுரமாக
சதுரமாக
உள்முக்கோணம்
வெளிமுக்கோணம்
வைத்து
பிசிறின்றி
தொங்காமல்
தொய்யாமல்
பொட்டலம் கட்டிவிடத் தெரிகிறதே என்று
எல்லாம் தெரியுதென நம்பிவிட வேண்டாம்
ஒவ்வொன்றுக்கும்
ஒவ்வொரு கோணம்

************************************************

ஆறுதல்கள் சமதளப் புல்தரைபோல்
பசுமையாகத்தான் இருக்கின்றன
என் கோணத்திலா
பார்வையிலா
அது மலைச்சரிவுப் புல்தரைபோல்
இறங்கி... உருண்டு..
ஒட்டாது....
உடன் நடக்கும் வயது

  முக்கியம் முக்கியம் எனச் சேர்த்தவற்றுக்குள் எங்கோ இருக்கிறது நண்பனின் வாழ்த்து அட்டை ஆத்தாவின் புடவைத்துண்டு எனாமல் பதித்த ஒற்றைக் கொலுசு ...