இடுகைகள்

June, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

செய்

படம்
அந்தந்த நிமிடத்தில் வாழ்வதன் சுமை  தாங்க இயலாதிருக்கிறது
இதற்கு முந்தைய நிமிடத்திலும்  இப்படித்தான் தோன்றியது என்பதை  நினைவில் கொண்டுவந்து 
ஆறுதல் கொள்ள முயற்சிக்கிறீர்கள்
அது எவ்வளவோ இலேசாக இருந்ததே  எனச்சொல்லியபடி
இந்த நிமிடத்தை இறக்க முற்படுகிறீர்கள்
சங்கிலி எங்கு பிணைத்திருக்கிறது  என்பதைக் கண்டடைவதற்குள்
இதுவும் முந்தைய நிமிடமாகிவிடுகிறது

************************************************************************* விருப்பம் என்பது விருப்பமற்றிருப்பதற்கு  அருகில்தான் இருக்கிறது
ஒற்றைப்படை இலக்கத்திற்கு எதிர்ப்புறமாக
இரட்டைப்படை இலக்கத்தினை
அமைத்திருக்கும் குறைந்தபட்ச
இடைவெளி கூட இல்லாமல்
அடுத்தடுத்தே இருக்கிறது
அடுக்கு செம்பருத்தியின்
இதழ்களைப்போன்ற அமைப்பில்
எது விருப்பம்
எது விருப்பமின்மை என்று
அடையாளம் காண்பதை  வாழ்நாள் வேலையாகச்  செய்யப் பணிக்கப்பட்டிருக்கிறாய்
செய்
***********************************************************************************