நீலங்களின் திரை

                              வாளி நிறைய நீலக்குழம்போடு
                              வண்ணம் தீட்டிக் கொண்டே    
                              போனார் கடவுள்...
                              இன்னும் 
                              எவ்வளவு நாளாகும் 
                              என்றான் வழிப்போக்கன்...
                              தீரா நீலமும்
                              தீரா வானமும் 
                              பார்த்தபடி 
                              புன்னகைத்தார் கடவுள்..
                              பிறிதொருநாள் 
                              கடல் பார்த்தான் வழிப்போக்கன்.
                              கரைத்த இடமா..
                              கழுவியதா ...?
                              கடவுளைக் காணவில்லை...
                              நீலத்திடம் மொழியில்லை...
                                                       
 
                                  
                                 

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை