ஒன்றாக என்றால் ஒன்றாக இல்லை

டயர் உருட்டியபடியே 
வாய்ப்பாட்டைத் தப்பாய்ச்சொல்லி 
என்னிடமே குட்டு வாங்கிய 
மண்ணெண்ணெய் வண்டிக்காரர் மகன் ரவி 
ஒன்பதோடு ஒதுங்கி 
மார்க்கெட் தாதா ஆகிவிட்டான்...

இறங்கும் காற்சட்டையை
இழுத்துவிட்டவாறே 
நோட்டு சுமக்கும் துரை 
லாரிஷெட்டில் அண்ணனோடு ..

பின்னலைத் திருகாமல் 
பேசத்தெரியாத வசந்தியிடம் 
சீனிசாரின் பிரம்பு விளையாடியபின் 
அவள் கல்யாணத்தில்தான் 
பார்த்தோம் 
பத்தாம்வகுப்பு பி பிரிவு சார்பில் 
குங்குமச்சிமிழ் பரிசோடு ...

சீதர் என்றே அறியப்பட்ட ஸ்ரீதர்
தப்புக்கணக்கிற்காக  
 மைதானத்தில் முட்டிகசிய 
சுற்றிய நாளிரவு 
பதினைந்து ரூபாயோடு ஓடிப்போனான்...

முன்னாள் மாணவர் சந்திப்புக்கு 
மெல்லவும் ,துப்பவும் தெரிந்து 
மிட்டாயோடு வெளியேறிய 
இருபத்து ஏழுபேர் கூடினால் 
போதுமென்கிறார் 
இப்போதைய தலைமை ஆசிரியரும்......

படம் -இணையம் 

கருத்துகள்

பெயரில்லா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன். கல்வி முறையின் தோல்விகளும், ஆசிரிய மாணவர் உற்வுகளும் கேள்விக்குட்படுத்தியே ஆக வேண்டும். சரியாய் வந்திருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள்.
பெயரில்லா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன். கல்வி முறையின் தோல்விகளும், ஆசிரிய மாணவர் உற்வுகளும் கேள்விக்குட்படுத்தியே ஆக வேண்டும். சரியாய் வந்திருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள்.
ramgopal இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன். கல்வி முறையின் தோல்விகளும், ஆசிரிய மாணவர் உற்வுகளும் கேள்விக்குட்படுத்தியே ஆக வேண்டும். சரியாய் வந்திருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள்.
ராமலக்ஷ்மி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
நல்ல கவிதை.

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை