அடையாளங்கள்

பைத்தியக்காரத்தனத்தின் அடையாளங்கள் 
எவை எவையாக இருக்கலாம்
பறந்துகொண்டிருக்கும் மகிழம்பூக்களைப்
பொறுக்கி எடுத்துப் படம்பிடிக்கலாம்
அந்தப் படத்தைப்
போட்டு
தோழனுக்கு வாழ்த்து சொல்வதைக்
கவுரவமாக நினைக்கலாம்
முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குமுன்
தன் கனவுக்கன்னி( பாத்தியதை எங்களுக்கும்உண்டுல்ல)
அணிந்திருந்த
ஜானி ஸ்டில் முத்துமாலையை
இப்போதும் தேடலாம்
லட்சத்தைத் தொட்டு விலை சொன்னால்
ஆயிரங்களில் அடைக்கலமாகலாம்

சகபைத்தியமொன்று
தேடிக்கொணர்ந்த புளியம்பிஞ்சுகளைச்
சுவைத்தவாறே இதைத் தட்டச்சலாம் smile உணர்ச்சிலைகருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை