தலைப்பு இல்லை

கொஞ்சம் அமிலம் கிடைக்கிறதா
தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் ஒருவன்
களிமண்ணால்தான் ஆகியிருக்கிறது
முஷ்டி போதும் உடைக்க எனக் 
கை ஓங்குகிறான் ஒருவன்
மெழுகு பொம்மையல்லவா
சிகரெட் கங்கோடு
நெருங்குகிறான்ஒருவன்
கண்ணாடிப்பளிங்குக்கு
ஒருகுச்சிபோதுமென்றும்....
சொல்,வலி,அறிவு,ஆயுதம்
உடைந்தவற்றைத் தடமின்றி
ஒட்டவைத்து எழுகிறாள்
விழுந்திருக்கும் கோடுகள்
புன்னகைஎன்பீர்

கருத்துகள்

Lalitha Thirumalai இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
கருத்துக்கள் எவ்வளவோ என்று எனக்குத் தெரிந்து கொள்ள நாட்கள் பலவாயிற்று ஆயினும் என்ன இதை பார்க்க தெரிந்து கொண்டேனே என்று இன்ற happy தான் கவிதையை பற்றி கருத்துக்கள் பின்பு

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்