ஏதிலி நிலா

பாசிநிறஅலைகள் 
பேரமைதி தளும்பிக்கிடந்த
நதியோரம்
அடியாழத்திலிருந்து
ஒரு கை நீண்டுயர்ந்து
பாசி விலக்கிச்சிரிக்கலாம்
அலை புரளலாம்
ஏதுமின்றி
இம்முழு நிலவை 

வேறிடம் போகச்சொல்கிறது காற்று
முகம்சுண்டி அடுத்த வாசல்
நகர்ந்த ஏதிலிப்பெண்ணும்
நிலாமகள் போலவே
இறுகிய முகம்


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்