செவ்வாய், அக்டோபர் 09, 2012

ரெட்டை வரி நோட்டு
இருளின் முற்றுப்புள்ளி 
வெளிச்சத்தின் 
தொடக்கப் புள்ளியாய் 
இருந்திருக்கலாம் .
ஆனால்..
இருளின் நீள அகலத்துக்குள் 
இடுங்கிப்போன 
வெளிச்சத்தின் முற்றுப்புள்ளியும் 
அதுவானதால் ,
காற் புள்ளிகளோடு  கதைத்தபடி 
இருளின் வரி நீண்டு கொண்டே .....
 உங்களால் 
அதனிடம் ,முற்றுப்புள்ளியை 
நினைவூட்டமுடியுமா ?

நாக்குட்டியா பூனைக்குட்டியா

  அவை அப்படித்தான் சாம்பல் மேடுகள் உங்கள் ஊரில்இல்லை என்று மாற்றிவிட்டீர்கள் நல்லது ஆனாலும் ஒண்ணுமண்ணாய்த்தான் உட்கார்ந்திருக்கும் தனியாக ஒன...