ஜனவரிப்பூக்கள் -3

எழுது
அழி
எழுது
திருத்து
எழுது
இரு
எழுது
போ
எழுது
திரி
எழுது
முடி
எழுது
தொடங்கு

*************************************
நிற்கவும் இருக்கவும்
பறக்கவும் துறக்கவும்
கரும்பு சக்கையாய்
உலரவும் பிறவி
இடையில்
ஒய்யாரம்

************************************
நீண்ட பயணத்தில்
சுமைகளை
உடைமையெனக் கொண்டாடினாள்
உன்னுடையது எல்லாம்
உன்னுடையது அல்ல
என வாசித்தபோது
உறுப்புகளாக மாறிவிட்டிருந்தன சுமைகள்
சுமைகளை இறக்க
உறுப்புகளைத ்துறத்தல்
உசிதமில்லை

சுமைகள் அங்கங்களாவது
குறித்து நீங்கள் உரையாடியபோது
அவள் கொண்ட மீள்நினைவே இது
*******************************************************
சிறு கோடுதான்
நீ
தேடியதும்
நான் வரைந்ததும்
அடையாளம் தெரியவில்லை அவ்வளவுதான்
*****************************************************
வட்டமாக இருப்பதும்
புள்ளியாகத் தேய்வதும்
இருப்பேதானா 
பார்வையா
***********************************
ஆறுதலான இசையோடு
வாழவிடு தேவனே
முள்கிரீடங்களை
நீ
சொல்லுமிடம் வரை
சுமக்கிறேன்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்