நாப்கின் பருவம்கருப்பு நெகிழிக்குள் 
பொதியும் பொதியை 
ஒவ்வொருமுறையும் 
மாற்றித்தான் வாங்குகிறேன் 
ஒரு பிராண்டுக்கும் 
ஓய்வு தரும் ராசியுமில்லை 
ஓயும் ராசியுமில்லை.

உறிஞ்சுபவருடையது விடாய்.
நாப்கின்களே ,
மாதவிடாய் மட்டும் 
ஏன் என்னுடையது 

MRP,தள்ளுபடி 
இலவசம் எதையும் 
சரிபார்த்ததேயில்லை 
நாப்கின் உறையை 
வெளிச்சத்தில் தூக்கி 

மறந்தும் மறந்துவிடாமலும் 
மறந்தும் இருந்துவிடாமலும் 
எச்சரிக்கை கற்பிக்கும் நிறம் 
சிவப்பு 
மறந்தும் எறிந்துவிடாதிருக்கவும் கூட 

மலக்குழி அடைக்கும் 
பஞ்சுப் பொதிகள் 
காட்டிக் கொடுக்கின்றன 
அலட்சியத்தையும் அறியாமையையும் 

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பூ தைத்த சடை

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்