புதன், ஆகஸ்ட் 05, 2015

நாப்கின் பருவம்கருப்பு நெகிழிக்குள் 
பொதியும் பொதியை 
ஒவ்வொருமுறையும் 
மாற்றித்தான் வாங்குகிறேன் 
ஒரு பிராண்டுக்கும் 
ஓய்வு தரும் ராசியுமில்லை 
ஓயும் ராசியுமில்லை.

உறிஞ்சுபவருடையது விடாய்.
நாப்கின்களே ,
மாதவிடாய் மட்டும் 
ஏன் என்னுடையது 

MRP,தள்ளுபடி 
இலவசம் எதையும் 
சரிபார்த்ததேயில்லை 
நாப்கின் உறையை 
வெளிச்சத்தில் தூக்கி 

மறந்தும் மறந்துவிடாமலும் 
மறந்தும் இருந்துவிடாமலும் 
எச்சரிக்கை கற்பிக்கும் நிறம் 
சிவப்பு 
மறந்தும் எறிந்துவிடாதிருக்கவும் கூட 

மலக்குழி அடைக்கும் 
பஞ்சுப் பொதிகள் 
காட்டிக் கொடுக்கின்றன 
அலட்சியத்தையும் அறியாமையையும் 

கருத்துகள் இல்லை:

ஓட்டைப்பல் வெள்ளம்

  அத்தனை வெளிச்சமும் சிரிப்புமான பொழுதுக்குப்பின் நாம் எடுத்துக்கொண்ட படம் வெளிச்சத்துக்குள் வராது நழுவியது தற்செயல்தானே *******************...