வியாழன், ஜூன் 14, 2018

2017 டிசம்பர் 23

அலை நனைத்த பாதங்களில்
நீலம் இருக்கலாம்
கடலே இருக்குமென கருதும் உலகே 
உனை என்ன சொல்ல

***********************************************
விம்மித்தாழும் மனசுக்குள்ளிருந்து
குதிக்க நினைக்கும் கேள்விகளுக்கு 
தயாராக வைத்திருக்கிறாய் பூச்சிமருந்து
இலைப்பேன்களோடு 
சுருட்டி வைத்தாயிற்று


*******************************************************

ஒரு மலர் இருப்பது 
தெரியுமளவு இடைவெளி உண்டு
காடென்றாலும்
************************************************************************

   

கருத்துகள் இல்லை:

மேசைக்கு வந்த பூமி

  சின்ன வாழ்க்கைதான் எவ்வளவு சின்னதென்றால் இதோ மச்சுப்படி இறங்கும் அணில் கடித்த கொய்யா அந்தப் பச்சைக்குள்ளான பழரோஸ் ரோஸ் ஓரத்தில் ஏறிக் கொண்...