எரிகிறது எம் வயிறு

கர்ப்பப் புளிப்பெனக் கேட்கையில்
கசியக் கற்றுக்கொள்ளா
கல்லானவன்
கருவின் சுமையழுத்த
இரங்கா நீரால்
சுரக்கும் பாதகனம் பார்க்காதவன்
முதல் வீறலின் தேவகானம்
கேட்காதவன்
குப்புற விழுந்து தலைதூக்கிப்
பார்க்கும் பார்வையில் சொக்காதவன்
ஆயுளில்
ஒரு மழலைத் தீண்டல் பெறாதவன்

இவனெல்லாம் கூட
ஒரு தீச்சுடர்
தொடமாட்டான்
குழந்தையிருக்கும் கூடு கொளுத்த

எங்கிருந்து வந்தீர்கள்
ஒரு தாயின்
கர்ப்பத்திலிருந்து என்று மட்டும்
சொல்லாதீர்கள்
அழுக்குத் திரள்களே

பரிதாபாத் பாதகத்தின் பின்  எழுதப்பட்டது

கருத்துகள்

ரூபன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
வணக்கம்

அற்புத வரிகள் படித்து மகிழ்ந்தேன்
-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை