ஞாயிறு, அக்டோபர் 16, 2011

யாருக்காக?


பொம்மை,விலங்குகள்
குழந்தைகளுக்கான 
ஓவியங்கள் ..

பூக்கள் 
பதின்வயதுக்குரியவை 

கோடுகள்,வட்டங்கள் 
கட்டங்கள் 
வளர்ந்தவர்களுக்காக...

உற்றுப்பார்த்தும் 
ஒன்றும் புரியா 
குழப்பத்தீற்றல்கள் 
அறிவுஜீவிகளின் 
கவனத்திற்காம்

எதற்கும்
புன்னகையோடு
 பார்த்துவைக்கலாம் ..

கருத்துகள் இல்லை:

போகன்வில்லாவில் படர்ந்த வயது

  மீனின் தலையும் சிங்கத்தின் பிடரியும் நீள்சிறகும் கொண்ட என் பேரன்பே தவ்வித்தவ்வியாவது வந்து கணக்காட்சி அருளிவிட்டுப்போ உனைக்கண்ட பிரமிப்பில...