முகமற்றவளின் முகம் தெரியும்

முகமற்றவளாகவும்
பெயரற்றவளாகவும்
அறியப்படாமல்
ஆன்மா உள்ளவர்களைக்
கேள்வி கேட்கிறாள்
கேள்வி கேட்டதால்
குடல்சரிந்து போகுமுன்
உடல்சரிந்து போனவள்
கற்றவர் தேசமானாலென்ன
கடவுளின்
தேசமானாலென்ன
பெண்ணுக்கிருப்பது
சிதைத்திடத்தோதான
உறுப்புகள் மட்டுமே
வாருங்கள்
நமக்குக்கோஷம் போடும்
வாதம் செய்யும்
கண்ணீர் விடும் வேலையிருக்கிறது
தேர்தல் நேரம் வேறு
அடுத்து எவளுக்காவது
நிகழ்கையில் பார்த்துக்கொள்ளலாம்


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்