எளிதான நாள்

அன்பு போல இருக்கவில்லை
அன்பு
அக்கறைபோல
இருக்கவில்லை அக்கறை
பிளாஸ்டிக் முத்துமாலை
அழகாயும் எளிதாகவும்
கிடைக்கிறது

******************************************************
நொடி உதிராக்கடிகைகளைக் 
கண்டறிந்த பின்னரும்
முள் முள்தான்

**********************************************************சாத்தியங்களின்
பெருங்கடலில்
சமாதானமும் புரிதலும்
தேடுகிறேன்
நேற்றோ
பரிவும் முன்னெடுப்பும்
நாளையோ.....
எப்படியும் தேடுவேன்

***********************************************************
எல்லா வலிகளுக்கும் ஒரு காரணமிருக்கிறது
எல்லா வருத்தத்திற்கும் 
ஒரு நிவாரணமிருக்கிறது 
எல்லா துயரங்களுக்கும்
ஒரு முடிவு இருக்கிறது
எல்லா அவமானங்களுக்கும்..
இப்படி சொல்லி சொல்லியே
ஒத்திவைக்கப்படும் வெளிப்பாடுகளை நாங்கள்
கொட்டுவதற்கென்று
எந்த நாள் இருக்கிறது

********************************************************************

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்