இதுவும் ஜூலைதான்

பௌர்ணமிகள் எல்லாவற்றிலும் நிலா இருக்கிறது
நீ

****************************************************
நழுவும் விரல்மணல்
வழுவழுப்பாயிருக்குமா 
என்ன

***********************************************************
பரபரப்பான பாவனையில்
கடந்துவிட முயல்கிறேன்
இழுத்துப் பிடித்து 
கவனம் சேர்க்காது விடேன்
பிழைத்துப் போவேன்

**************************************************************
திடீரென்று வந்துவிழும்
தீத்துளியைத் தாங்குமளவு
திடமாக இருப்பதில்லை
நீங்கள் வனம் என நினைத்த மனம்
*************************************************************
கிளிஞ்சல் பொறுக்குவது
உனக்கு வேடிக்கை
எனக்குபிழைப்பு
மறைந்துகிடக்கும் கண்ணாடித்துண்டை 
தாண்டிச்செல்வது தொழில்நேர்த்தி
கீறலிலும் கண்ணீர் பெருக்காது
கடல்நீரில் அலசியபடியே
அடுத்த கிளிஞ்சலைத்தேடுவேன்
உனக்கோ அது ரத்தம்

****************************************************************

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்