எப்போதும்போல்

எப்போதும்போல் இருட்டுகிறது
எப்போதும்போலப் புலரும்
எப்போதும்போல ஓடுகிறீர்கள்
எப்போதும்போல உறங்கப்போகிறீர்கள்
வேடிக்கை பார்த்தபடி
விமர்சனம் செய்தபடி
புலம்பியபடி
புன்னகைத்தபடி
எப்போதும்போல எல்லாம்
நடக்கும் உலகத்தில்
எவருக்காவது
எப்போதும்போல் இல்லாமல்
ஆகிவிடுகிறது


*****************************************************
நேற்று என்பது இன்றாக இருந்தபோது
இன்றென்பது நாளையாக இருந்தது
உனது கண்மை தொட்டெழுதிய
இருள் கரிந்து வழிந்து
அந்தக்கணத்தைக் கடத்திவிட்ட
இப்போது
எதை நேற்றென்பது
எதை இன்றென்பது எனத்
திகைத்திருக்கிறேன்
யாரோ பின்னிருந்து இழுத்து
நாளை ?எனச் சிரிப்பது கேட்கிறது
அது நாளையேதானா

*******************************************************
எங்கிருந்தோ பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்
எவருக்கானதோவான
வாழ்வில்
காய்தல் எது 
உவத்தல் எது
அச்சத்துக்கும் மரியாதைக்குமான
கோட்டை வரையுமுன்
மந்திரக்கோல்
நாலு தட்டு தட்டிவிடுகிறது


*************************************************************************

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்