குற்றமாகாது

விடைபெற வேண்டிய தருணத்தில்
மீண்டும் சந்திப்போம் என்றுதான்
நினைக்கிறீர்கள்
அந்ததைரியத்தில்தான்
சொல்லிக்கொள்ளாமல் கிளம்புகிறீர்கள் 
கொடுஞ்சொல்லால் ஒரு கிழி
கிழித்துவிட்டு
எதுவும்நடக்காததுபோல்
உங்கள்ஆடையை சீர்திருத்தியபடி
வாகனம் ஏறுகிறீர்கள்
பார்க்காததுபோல நழுவுகிறீர்கள்
அவசரத்தில்இருப்பதுபோலவும்
ரயில்ஓடத்தொடங்கிவிட்டது போலவும்
விதவிதமான கற்பிதங்களோடும்
பாவனைகளோடும்
நகர்ந்திருக்கிறீர்கள்
மீண்டும் சந்திக்க முடியும்வரை
எதுவும் குற்றமாகத் தோன்றுவதில்லை

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்