ஒற்றை நந்தியாவட்டை


கரங்கள் அதன் சிறகை வருடின
ஏந்திய பறவைக்கு காற்றை
அறிமுகம் செய்தபோது
மலர்ந்தவைதான் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த வாடாமலர்கள்
சொந்தம் கொண்டாட எவர் வரினும்
பூத்த கணம் நித்தியமே
**************************************************************************
நிறைவேறா யோசனை
எழுத்தை விட்டுவிட்டு
எழுந்து பறந்துவிட்ட முத்துக்குமார்
காரணகாரியமில்லாது 
எவரையோ எவரோ 
செய்துகொண்டிருக்கும் அவமானம்
வலிகுறித்த தெளிவின்றி
நகர்ந்துசெல்லும் பெண்
விடைதரவியலாக் கேள்விகள்
துன்புறுத்தும் வரிசைக்கு
புதுவரவு 
தனித்தாடும் ஒற்றை நந்தியாவட்டை
**************************************************************
திடீரெனத் துவங்கும்
தூறல் எப்போதும்போல
சீரற்றே விழுகிறது
சீறல் போலக் கேட்கும் ஓசை
வயதின் எண்ணிக்கையை
சொல்லிவிட
யாருக்கும் கேட்குமுன்
துடைத்துவிட்டேன்
மூடும் சன்னலை எவர் கவனிக்காவிடினும்
வழிந்தோடும் மழை கவனிக்கத்தான் செய்கிறது
******************************************************************
என்னைப்போலவே நீயும்இருக்கிறாய்
உன்னைப்போலவே நானும்
கொந்தளிக்கும் கடலாக
தெறித்துவிழ இடம்தேர்வு செய்யா
நெருப்புக்குழம்பாக
சொற்களுக்காக உயிரைக்
கையளிக்கும் தத்தளிப்பாக
ஓட்டுக்குள் ஒடுங்கிய நத்தையாக
முகையவிழ அதிகாலையை
எதிர்பார்த்திருக்கும் கொடியாக
பருக்கையோ செத்த எலியோ
கைப்பற்றக் காத்திருக்கும் காக்கையாக....
இன்னபிறவாகவும்
என்னைப்போலவே நீயும்இருக்கிறாய்
ஒருபோது
அது ஒரேபோதாக இருக்கலாம்
இல்லாமலும் போகலாம்
என்னைப்போல்இருப்பதை
நீயும்
உன்னைப்போல் இருப்பதை
நானும்
உணராமலும் போகலாம்
போகவே.....

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்