அளவிலா விளையாட்டுடையான்

மிளகாய்த்தூள் அளவான காரமாகவும்
உப்பு அளவான கரிப்பாகவும்
புளி அளவான புளிப்பாகவும்
சர்க்கரை அளவற்ற இனிப்பாகவும்
அமைந்திட அருள்வாய் எம் தந்தையே
அப்படியே தண்ணீரும் அளவான அளவாக எடுக்கவும்
அளவுகளோடு பிறந்து அளவாக வளர்ந்து
அளவாகப்பேசவும்
அளவாக சமைக்கவும் அருள்வீராயின் 

அளவற்ற நன்றி உடையவளாகிடுவேன்
அளவிலாத்துயர்களையும்
அளவிலா உளறல்களையும்
அளந்துகொண்டிருக்காத உள்ளம் 

இலவச இணைப்பாக அருளுவீராக


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்