பிரசங்கிகளின் உலகம்

consumerismகாட்டாமணக்கு மொக்கு கூட
அழகாத்தான் இருக்கிறது படத்தில்
சோடா விளம்பரமல்ல எனத்
தெரிந்தேதான் பார்க்கிறீர்கள்
மோட்சத்தைப் பற்றி கதைத்தபடியே
அவர்கள் கரங்கள் கரன்சிகளை அடுக்குகின்றன
செங்கல்லைத் தின்ன முடியாது தவிக்க நேராமல்
மனை விற்ற மறுநிமிடம்
பிட்சா கிளை திறந்தார்கள்
மெதுவாகச் செல்லும் ரயில்கள்
அடுத்தவனோடு
பேசுமளவு நேரம் தரக்கூடும் என்ற தொல்லையால்
பறக்கின்றன.
முடிந்தால் வாழலாம்.
எது முடிந்தால் என்னாதே அதிகப் பிரசங்கி
இது
பிரசங்கிகளின் உலகம்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்