அலையடிக்கும் குளம்

துருப்பிடித்த நினைவுகளையெல்லாம்
உதறி உதறி
உதிரி உதிரியாக 
நீங்கள் 
எறிந்து கொண்டிருக்கும் கற்களால்
வற்றிப்போன குளம்
சலனிப்பதில்லை
அதன் நினைவுகளில்
அலையடிப்பதை உணராத 

உங்களைப் பரிதாபமாகப் பார்ப்பது
அதற்கும் வருத்தம் தான்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்