கெட்டபயசார்

நல்ல காய்ச்சலென்பது
நல்ல மருந்துக்கான தேடல்
நல்ல உறக்கத்துக்கான தேடல் 
என்ற மருத்துவரிடம்
நிலுவைப்பணிப்பட்டியல்
செங்கல்லாக உயரும் கனவைச்
சொல்லுமுன்
மணியடித்துவிட்டார்.
அடுத்த

காய்ச்சலாளியின் மூச்சு 
என் கழுத்தில் சுடுகிறது.
குலுங்கி வெளியேறும்
இருமலுக்கு அமுங்கி அமுங்கி 

துக்கப்பட்டு நைகிறது நெஞ்சுக்கூடு
கண்ணைமூடினால்
கழுத்துப்பட்டியைச் சரிசெய்தபடி
கெட்டபயசார் இந்தக்காளி
எனச் சிரிக்கிறார் மருத்துவர்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பூ தைத்த சடை

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்