திங்கள், நவம்பர் 14, 2011

குழந்தைகள்....


கைகால் முளைத்த மலர்கள்
நடக்கும் குயில்கள்
வீடு நிறைந்திருக்கிறது
ஒற்றை வரம் இருப்பினும்...

சொல்லில் ,அசைவில்
கனவில் கேள்வியில்
மனம் ஒன்றும் நொடிகளில்
நீள் தவத்தில்
கிட்டா தரிசனம்
சித்திக்கும்!

குழந்தைப்பருவம்
நாமும்
நம் வீட்டுக் குழந்தைகளும்
தாண்டியபின்னும்
அந்த "பாவமும்
பரவசமும்
விலகா மனசு
மழைநின்றும்
தூறலின் குளுமை தங்கும்
காற்றும் புவியுமாக 
மகிமை தாங்குகிறது... 

கருத்துகள் இல்லை:

புகைப்படத்திலிருந்து ஒலிக்கும் குரல்

  ஒருதலைராகம் நாயகிபோல வி"கழுத்து வைத்த ரவிக்கையுடன் நால்வருமாக முழங்கையோரம் மறுகையைச் சார்த்திக்கொண்டு நின்ற படம் இன்று கிடைத்தது ஒற்ற...