தீர்த்தவாரி

கல்யாணி கவரிங்கின் 
கல்ஆரங்கள் மினுங்க
டீசல் புகையைத் துப்பும் சப்பரத்தில் 
உற்சவமாரி
கடற்கரையிலிருந்து திரும்புகிறாள்
ஒரு பலூன்கூட வாங்கிக்கொள்ள முடியா 
வருத்தத்துடன்
போதாக்குறைக்கு எதிரே ஒருவன் 
இரண்டு பஞ்சுமிட்டாயோடு கடக்கிறான்
எதற்காகத்தான் இந்தப்பிறப்போ


படம்: சுவாமிநாதன்  ராஜாமணி கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்